Sanace Matýs

Drenáže

Drenáž obvodového zdiva je nezbytným opatřením při sanaci domu. Na drenáž se používá potrubí z tvrzeného PVC. V prohlubních trubek jsou umístěny otvory pro vstup vody. U běžné pevnosti potrubí je minimální průměr potrubí 10 mm.

Drenáž obvodová

Výkop pro drenážní systém by neměl být pod úroveň základové spáry. Na dně výkopu se provede betonový podkladový žlábek s vyspádováním od budovy. Poté se uloží drenážní potrubí s drenážními revizními šachtami, a provede se obsyp štěrkem frakce 16 - 32 mm. Zpravidla v nejvyšším místě drenáže se provede první revizní šachta a od ní běží dvě drenážní větve obíhající objekt. Spád drenáží by měl být alespoň 1,5 – 2 %. Pro správnou funkčnost je doporučena pravidelná údržba 1x za rok - pomocí revizních šachet vyčistit potrubí.

Drenáž je nedílnou součástí hydroizolace podzemní části stavby.

Drenáž snižuje namáhání stavby (hydroizolace) vodou na definovanou úroveň, na kterou je dimenzována hydroizolace. Životnost a účinnost drenáže se navrhuje minimálně na dobu návrhové životnosti hydroizolace 50let.

Drenáž - Milan Matýs
Drenáž - Milan Matýs
Drenáž - Milan Matýs
Drenáž - Milan Matýs