Sanace Matýs

FAQ

1. Jak vlastně drenáž funguje?

Voda proniká do drenážní trubky umístěné kolem základů budovy malými otvory po celé její délce a následně je odváděna buď do jímky, kanalizace nebo do míst, kde je jí třeba a neškodí.

2. Je drenáž spolehlivou součástí hydroizolace?

Jistě. Kvalitně provedená, se správným sklonem drenážní roury.

A nejen spolehlivá, ale také vysoce účinná součást hydroizolace s dlouholetou trvanlivostí bez nároků na náročnou údržbu.

2. Nemůže dojít při výkopu kolem základů domu k narušení jeho statiky?

V žádném případě. Před započetí práce je vždy vypracován posudek na základě znalosti stavby, základů, podloží atd. a následně zvolen vhodný postup.